Chi phí dự tính: 0
1. Block CPU - Mainboard
Tìm linh kiện