Xây dựng cấu hình PC

Bước 1 - Chọn CPU

Lọc theo giá

Xóa

Thương hiệu

Socket

Dòng CPU

Số nhân

  • 6 (1)
3.989.000

Mã hàng: CPIA140

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: AMD

4.299.000

Mã hàng: CPIA160

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: AMD

7.299.000

Mã hàng: i5-8600K

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Intel

4.289.000

Mã hàng: 1500X

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: AMD

2.490.000

Mã hàng: CPA130

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: AMD

9.799.000

Mã hàng: i7-8700K

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Intel

48.999.000

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: AMD

7.799.000

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Intel

11.299.000

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Intel

14.499.000

Bảo hành: 36 Tháng

Hãng sản xuất: Intel

1
2
3